Aanvragen

Bent u professionele hulpverlener?

Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of wenselijk vindt, dan kunt u een aanvraag doen via de button onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden.

Bent u inwoner?

Bent u inwoner van de gemeente Almelo, Hardenberg, Hof van Twente, Losser of Twenterand en wilt u in aanmerking komen voor een eenmalige gift of een renteloze lening? Vraag dan uw hulpverlener of deze u via onze website wilt aanmelden. Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een professionele hulpverlener.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een aanvraag op een rijtje:

  1. Lees de websitepagina’s Voor wie? en deze pagina.

  2. Doe de Quick scan. Indien de Quick scan uitwijst dat de cliënt niet in aanmerking komt voor een gift, dan kunt u alsnog contact opnemen met ons bureau voor overleg.

  3. Als de uitkomst van de Quick scan positief is, dan vult u het digitale Aanvraagformulier in en stuurt u zo mogelijk en nodig bijlagen mee. Het invullen van het aanvraagformulier is eenvoudig. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer openen met een wachtwoord.

  4. U krijgt een reactie van de Bureaucoördinator. Wacht u haar bericht s.v.p. af. Als u alle benodigde informatie juist aanlevert, dan kunnen wij op korte termijn een besluit nemen over uw aanvraag, zo nodig binnen 24 uur.

  5. Indien een gift wordt toegekend, dan wordt die uitbetaald aan de aanvragende instelling of de leverancier. Nooit rechtstreeks aan een cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten. Check na definitieve toekenning of het geld is gestort op de betreffende rekening.