Veelgestelde vragen

Wat is dit voor een stichting?

De Stichting Urgente Noden Twente is een samenwerkingsverband van geldverstrekkende fondsen en donateurs, lokale overheid en hulpverlenende organisaties.

Wat doet de Stichting Urgente Noden Twente?

Het fonds geeft financiële hulp aan die inwoners van enkele gemeenten in Twente, die in een acute financiële noodsituatie zijn beland en niet meer of niet voldoende in aanmerking komen voor een andere hulp, regeling of voorziening. Lees hier pag. 1 en pag. 2 van een artikel van SUN Nederland over de betekenis van SUN: "een gift van SUN maakt een nieuwe start mogelijk". Of bekijk het filmpje.

Kan door iedereen een aanvraag worden ingediend?

Nee, aanvragen gaan altijd via professionele hulpverleners van een organisatie voor maatschappelijke hulp- of dienstverlening. Onze opdracht is om de hulpverleners te helpen om tijdig, effectief en efficiënt bij te springen in urgente individuele noodsituaties van hun cliënten. Zij hebben direct contact met de cliënt en kunnen daardoor de noodzakelijke hulp het beste beoordelen. Een goed onderbouwde aanvraag is hierbij een voorwaarde.

Hoe worden goedgekeurde aanvragen afgewikkeld

De toegekende bijdrage wordt uitbetaald aan de aanvragende instelling of rechtstreeks aan het bedrijf waarvan een offerte is ingediend. SUN Twente maakt de bijdrage nooit rechtstreeks over op de rekening van de cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten.

Binnen welke termijn kan SUN Twente helpen?

Dit hangt af van de urgentie en de juiste, volledige informatie over de hulpvraag. Bij hoge urgentie kan dit al binnen 24 uur.

Waarvoor kan een financiƫle bijdrage worden aangevraagd?

De noodzaak wordt voor elke cliënt individueel vastgesteld. Het gaat echter altijd om een éénmalige uitkering voor een bepaalde besteding. U kunt daarbij denken aan:

  • woninginrichting;
  • huishoudelijke apparatuur;
  • kleding;
  • levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel);
  • medische kosten;
  • kosten voor studie of school;
  • aanvragen identiteitsbewijs;
  • dreigende huisuitzetting;
  • afsluiting energie/water.

Welke bedragen worden uitgekeerd?

De hoogte van onze gift hangt af van uw hulpvraag.

Blijft er geld aan de strijkstok hangen?

Elke bijdrage die fondsen of donateurs geven, komt volledig ten goede aan hulp aan inwoners. De deelnemende gemeenten en diverse fondsen ondersteunen ons met een bijdrage voor de personeels- en  kantoorkosten.

Hoe is de privacy van de cliƫnten geregeld?

De behandeling van de persoonsgegevens valt onder de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens worden na vijf jaar vernietigd.
Onze Privacy Verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u hier.