• Groen
  • Gemeentehuis Almelo

Voor wie?

Voor wie is de financiële hulp bedoeld?

De eenmalige financiële bijdrage is bedoeld voor mensen die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op andere hulp of enige andere regeling. Voor mensen die net buiten de delnemende gemeente wonen, kan een uitzondering worden gemaakt. Neem daarvoor contact op met ons bureau.

Wie kan aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners kunnen, met goedkeuring van hun leidinggevende, een aanvraag indienen.

Waarvoor kunt u aanvragen?

We geven hulp in de vorm van een éénmalige gift. De professionele hulpverlener kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • woninginrichting;
  • huishoudelijke apparatuur;
  • kleding;
  • levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel);
  • medische kosten;
  • kosten voor studie of school;
  • aanvragen identiteitsbewijs.

Voorbeelden van aanvragen

Op deze pagina worden enkele voorbeelden van aanvragen bij SUN beschreven.

Eénmalige gift

De gift is in principe éénmalig. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden, zoals voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer. Uitzonderingen zijn mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons bureau.

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die worden ingediend bij SUN Twente wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende regelingen. Bekijk de informatie op de website van de deelnemende gemeente over het Minimabeleid en voor de gemeente Almelo op de website van het Armoedepact.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Indien u er niet uitkomt, kunt u de aanvraag eerst per mail aan ons voorleggen. Of u kunt ons ook altijd bellen. Onze bureaucoördinator is - in principe - bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten die uren krijgt u de voicemail en wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.