Voor wie?

Voor wie is de financiële hulp bedoeld?

De eenmalige financiële gift of de renteloze lening is bedoeld voor inwoners van de gemeentes Almelo, Hardenberg, Hof van Twente, Losser en Twenterand (*), die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enig andere regeling van Rijk of gemeente.

Uit de uitvoerige toelichting van de hulpverlener moet blijken dat er geen afloscapaciteit is.

(*) SUN Twente is op dit moment met andere gemeentes in gesprek over een eventuele aansluiting.

Wie kan aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners, bewindvoerders en coordinatoren van vrijwillegersorganisaties, die op onze website vermeld staan, kunnen, met goedkeuring van hun leidinggevende, een aanvraag indienen.

Waarvoor kunt u aanvragen?

We geven hulp in de vorm van een éénmalige gift. De professionele hulpverlener kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • woninginrichting;
  • huishoudelijke apparatuur;
  • kleding;
  • levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel);
  • medische kosten;
  • kosten voor studie of school;
  • aanvragen identiteitsbewijs.

Op deze pagina worden enkele voorbeelden van aanvragen bij SUN beschreven.

De gift is in principe éénmalig. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden, zoals voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer. Uitzonderingen zijn mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons bureau.

We geven ook hulp in de vorm van een renteloze lening. Deze renteloze lening is bedoeld voor mensen met een tijdelijke kredietbehoefte. Diverse kleine schulden, die in de praktijk veel stress kunnen veroorzaken, worden door SUN Twente in één keer afbetaald. Daardoor onstaat er rust (geen incassokosten, geen deurwaarders) en het betreffende huishouden heeft nog maar een schuldeiser in de vorm van een renteloze lening bij SUN Twente. De lening kan ook worden gebruikt voor een noodzakelijke aanschaf.

Alleenstaanden kunnen een lening krijgen van maximaal euro 1.750,- en meerpersoonshuishoudens van euro 2.500,-. De aflossingstermijn is afhankeijk van de afloscapaciteit, die moet blijken uit de uitvoerige toelichting van de hulpverlener, en bedraagt maximaal 36 maanden.

De lening komt uit een sociaal leenfonds met een beperkte hoofdsom. Zodra deze som is verstrekt kan het fonds voor bepaalde tijd worden gesloten.

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die worden ingediend bij SUN Twente wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende regelingen. Bekijk de informatie op de website van de deelnemende gemeente over het Minimabeleid en voor de gemeente Almelo op de website van het Armoedepact.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Indien u er niet uitkomt, kunt u de aanvraag eerst per mail aan ons voorleggen. Of u kunt ons ook altijd bellen. Onze bureaucoördinator is - in principe - bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten die uren krijgt u de voicemail en wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.