• Groen
  • Gemeentehuis Almelo

Doelstelling

Bij SUN Twente hebben we als doel om financiële steun te verlenen aan mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. We geven hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

Wanneer?

We helpen mensen die in een acute noodsituatie zijn beland. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent tussen een uitzichtloze situatie of nieuw perspectief en de moed om door te gaan. Een eenmalige bijdrage of een renteloze lening biedt dan uitkomst. Juist om in het leven van mensen verschil te kunnen maken, zetten wij ons bij SUN Twente in.

Waar komt het geld vandaan?

Een aantal fondsen doneert geld aan SUN Twente. Dit geld is bedoeld voor de inwoners van de gemeenten: Almelo, Hardenberg en Twenterand (*). De deelnemende gemeenten ondersteunen ons met een subsidie voor een deel van de kantoor- en personeelskosten.

(*) SUN Twente is op dit moment met een aantal andere gemeentes in Twente in gesprek over een eventuele aansluiting.

Feiten en cijfers

SUN Twente is in 2017 opgericht en maakt een gestage groei door in het aantal aanvragen per jaar. Zo zijn in 2019 circa 135 aanvragen behandeld waarvan er 70 zijn gehonoreerd, sommigen zelfs binnen 24 uur! Circa 30 verschillende organisaties kunnen een beroep doen op SUN Twente om een gift te verstrekken aan een inwoner.